Klik op de naam van de buurtvereniging voor meer informatie.

Wijzigingen in de gegevens van de buurtvereniging kunnen per email doorgegeven worden aan de penningmeester. Er kan ook extra informatie toegevoegd worden, zoals b.v. een agenda of een verwijzing naar een website.

Vergeet niet bij wijziging van het aantal SDA-donateurs een nieuwe leden-lijst mee te sturen. Het aantal donateurs op 1 april is bepalend voor de contributie van het kalender jaar. Geef wijzigingen dus tijdig door.

In de jaren dat er een dorpsfeest wordt georganiseerd moet door alle buurtverenigingen een nieuwe ledenlijst worden aangeleverd (voor 1 april).

Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker