Categorieën
4 mei herdenking

Dodenherdenking 2023

DWINGELOO – In Dwingeloo vindt dit jaar een herdenkingsdienst plaats. De herdenkingsdienst op donderdag 4 mei zal om 19.00 uur beginnen in de Nicolaaskerk te Dwingeloo. Tijdens de herdenkingsdienst bekijken we foto’s en luisteren we naar gedichten. Daarnaast lopen we met elkaar naar het monument op de Brink om daar vervolgens een krans te leggen.

Bij het monument op het Holtien en bij het monument in het bos bij Spier vindt overdag om 15.00 uur een kranslegging plaats door onder andere Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo. Verder kan iedereen op een zelf gekozen moment bloemen leggen bij één van de monumenten. In de avond van 4 mei luiden tussen 19.45 en 19.58 uur de klokken van de kerk, gevolgd door de Last Post die op de Brink wordt gespeeld.

Categorieën
4 mei herdenking Nieuwsbrieven

4 mei herdenking Dwingeloo

Dwingeloo – In Dwingeloo vindt dit jaar weer een ‘normale’ herdenkingsdienst plaats. De herdenkingsdienst op woensdag 4 mei zal om 19.00 uur beginnen in de Brug-Es Kerk te Dwingeloo. Een comité van Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo verzorgt daarbij ook een bloemlegging bij zowel het monument op het Holtien als het monument in het bos bij Spier.

Bij het monument op het Holtien en het monument in het bos bij Spier vindt overdag om 16.00 uur een kranslegging plaats door het SDA en burgemeester Rikus Jager. Verder kan iedereen op een zelf gekozen moment bloemen leggen bij één van de monumenten. In de avond van 4 mei luiden tussen 19.45 en 19.58 uur de klokken van de kerk, gevolgd door de Last Post die op de Brink wordt gespeeld.

Categorieën
4 mei herdenking

4 mei herdenking 2021

Dwingeloo herdenkt de oorlog vanuit huis

Dwingeloo – Ook in Dwingeloo vindt voor het tweede jaar op rij geen herdenkingsdienst plaats als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus. Een klein comité van Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo verzorgt in samenwerking met Dwingels Eigen op alternatieve wijze en zonder publiek of bijeenkomst een bloemlegging bij zowel het monument op het Holtien als het monument in het bos bij Spier.

Bij het monument op de Brink vindt overdag een kranslegging plaats door een afvaardiging van de genoemde stichtingen en burgemeester Rikus Jager. Verder kan iedereen op een zelf gekozen moment bloemen leggen bij één van de monumenten. In de avond van 4 mei luiden tussen 19.45 en 19.58 uur de klokken van de kerk, gevolgd door de Last Post die op diverse plekken in het dorp wordt gespeeld.

Gedicht geschreven

Aangezien gedichten normaliter centraal staan bij de herdenkingsdiensten van afgelopen jaren, heeft het SDA voor dit jaar de bewoners van Saamen Thuis uit Dwingeloo gevraagd een gedicht te schrijven met als thema dit jaar ‘vrijheid’. De bewoners van Saamen Thuis maken naast dit versje ook voor alle drie herdenkingsmonumenten in Dwingeloo een happy stone. Deze zogenoemde beschilderde keien worden door de bewoners op 4 mei bij de monumenten gelegd.

Het gedicht wat door de bewoners van Saamen Thuis beschreven is
Categorieën
4 mei herdenking

4 mei 2020

Dit jaar geen herdenkingsdienst maar dat betekent niet dat we dit jaar niet herdenken. In een klein comité zijn door burgemeester Jager en een afvaardiging van SDA en Dwingels Eigen in de ochtend van 4 mei kransen en bloemstukken gelegd bij de monumenten op de Brink, het Holtien en in het bos bij Spier.

Verder zal er geen bijeenkomst zijn maar kan iedereen op een zelf gekozen moment bloemen leggen bij (1 van) de monumenten. In de avond zullen vanaf 19.45u tot 19.58u de klokken van de kerk luiden. Gevolg door de Last Post welke op diverse plekken in ons dorp gespeeld zal worden waarna 2 minuten stilte zal volgen.
#herdenken#vanuithuis

Categorieën
4 mei herdenking

4 mei herdenking 2020

Herdenken vanuit Huis

Ook in Dwingeloo zal op 4 mei geen herdenkingsdienst plaats gaan vinden als gevolg van de maatregelen omtrent het Coronavirus. Een klein comité van Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo zal in samenwerking met Dwingels Eigen op alternatieve wijze en zonder publiek of bijeenkomst een bloemlegging bij zowel het monument op het Holtien als het monument in het bos bij Spier verzorgen. Bij het monument op de Brink waar normaliter gedichten voorgedragen worden, de last post ten gehore wordt gebracht en er diverse toespraken zijn, zal hier dit jaar rond de klok van 20:00 uur geen bijeenkomst zijn. De gemeente zal op creatieve wijze eveneens zonder publiek of bijeenkomst iets bij/voor dit monument gaan betekenen. Men wordt gevraagd om thuis te herdenken en 2 minuten stilte te houden. Gezien gedichten normaliter centraal staan bij de herdenkingsdiensten van afgelopen jaren heeft het SDA voor dit jaar Annemarije Kok gevraagd een gedicht te schrijven met als titel “vrijheid”. Annemarije heeft downsyndroom en woont in de Witte Valken in Beilen, een woonvorm voor verstandelijk beperkten.  In verband met het Coronavirus woont Annemarije tijdelijk weer bij haar ouders in Dwingeloo.

Annemarije Kok met het door haar geschreven gedicht
“Vrijheid” door Annemarije Kok
Categorieën
4 mei herdenking

4 mei herdenking 2019

De herdenkingsdienst op zaterdag 4 mei zal om 19.00 uur beginnen in de Nicolaaskerk te Dwingeloo. Tijdens deze dienst zullen leerlingen van de basisscholen eigen geschreven gedichten voordragen en zal Ans Klok namens het Dwingels Eigen een interessant verhaal ten gehoren waarbij de tweede wereldoorlog in relatie tot Dwingeloo naar voren komt. De heer W. Smit zal een overweging uitspreken en de Dwingeler Ladies zullen diverse liederen ten gehore brengen.

Na afloop van de dienst zal een stille tocht vertrekken richting het monument bij het voormalige gemeentehuis. Hier zal Burgemeester Jager namens de gemeente Westerveld een toespraak houden, wordt er een gedicht voorgedragen, zal de “last post” geblazen worden, is er een kranslegging en een gelegenheid voor een ieder om bloemen te leggen. 20.00 uur zal er 2 minuten stilte zijn welke wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.

Voorafgaand aan de dienst in de kerk zullen burgemeester Jager, een afvaardiging van het Dwingels eigen, een afvaardiging van het SDA en een aantal kinderen van de basisscholen langs de monumenten gaan op het Holtien en in Spier.

Het monument op de Brink
Het monument op ’t Holtien
Het monument in Spier